Hoewel spiritualiteit verbonden is met wie ik ben en ik niet beter weet dan dat ik een ziel ben die nu mens speelt, kom ik ook uit een ondernemersgezin. In mijn opleidingen en werkervaring zie je dit ook weer terug.

Naast de vele spirituele cursussen, opleidingen en ruim 20 jaar ervaring als regressietherapeut heb ik ook altijd een link gehouden met het bedrijfsleven. Waar ik vele trainingen heb mogen geven en coachingstrajecten heb mogen verzorgen. Mijn coachings papieren komen dan ook van een zakelijke opleiding.

Het vak training geven heb ik in de praktijk geleerd en ik ben ervaren in het geven van trainingen op het gebied van communicatie, innerlijkleiderschap, sales en bewustwording.

Als coach ligt mijn ervaring op het gebied van innerlijkleiderschap, life coaching, empowerment, management coaching (bijvoorbeeld; hoe beter met mijn team om te gaan) en als job coach waarbij ik mensen ondersteun in de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Ook heb ik vele mensen mogen begeleiden bij het ontdekken wat ze nu werkelijk leuk vinden en het veranderen van baan.

Uiteraard is er uit al mijn ervaring en opleidingen een mix ontstaan en is de gemene deler in alles dat ik met mensen werk op het gebied van zelfontwikkeling. Mijn ervaring in het bedrijfsleven versterkt mijn kwaliteit als therapeut en mijn ervaring op het spirituele vlak versterkt mijn kwaliteit als coach & trainer.

Heb je vragen over je loopbaan?
Behoefte aan coaching?

Neem dan contact met mij op.