Reïncarnatietherapie gaat ervan uit dat de ziel naast ervaringen in het huidige leven ook ervaringen van voor dit leven bevat. Binnen de reïncarnatietherapie werken we in verschillende ervaringsgebieden: het huidige leven, kindsdelen, geboorte, prenataal, conceptie, tussenbestaan en vorige levens.

Binnen deze verschillende gebieden richten we ons op het herstellen van je natuurlijke levenskracht, zodat het ervaren van de verbinding met jezelf en de wereld om je heen weer de basis kan vormen van waaruit je leeft.

Wat is reïncarnatietherapie?

Reïncarnatietherapie gaat ervan uit dat de mens een ziel heeft Deze ziel bevat ervaringen uit verschillende levens. Doordat sommige ervaringen onverwerkt en / of onbegrepen zijn gebleven, stuurt de ziel telkens aan tot re-stimulatie. Ze wil afmaken wat niet af is. Heel maken wat gebroken is. Dit zorgt ervoor dat een bepaald probleem, zolang het niet opgelost, geïntegreerd en begrepen wordt, zich blijft aandienen in je leven.

Telkens met een ander gezicht. Maar als je er beter naar kijkt, zie je dat het probleem dezelfde kern heeft. Hetzelfde thema.

Dit thema zal zich blijven aandienen totdat je er aandacht aan besteedt, het wil oplossen en begrijpen. Niet alleen het probleem en hoe je daarmee om kunt gaan. Maar ook hoe het ontstaan is. Welke overtuigingen eraan te grondslag liggen en hoe je het probleem onbewust in stand houdt.

Doel van de therapie

Het doel van deze sessies is het herbeleven en het als nog verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen, zodat de daarmee verbonden problemen in het heden verdwijnen, en het ervaren van een gelukkig en zinvol leven (weer) mogelijk wordt. Dit gebeurt op 4 manieren:

1. Het opsporen en verwerken van door schrik en shock ontstane onverwerkte ervaringen (trauma’s).
2. Het opsporen en neutraliseren van kettingen van trauma’s, door verschillende levens heen. Deze kettingen worden thema’s genoemd. Het neutraliseren van de verstoring die optreedt binnen een bepaald, of bepaalde thema(‘s) zorgt ervoor dat je niet meer polair verbonden bent met het thema, maar dat het in balans is.
3. Het herstellen van door schrik en shock verbroken interne en externe verbindingen, zoals het eigen intellect, emoties, lichaam en spiritualiteit, maar ook andere mensen, de natuur, materie, cultuur en samenleving.
4. Het ervaren van een complete verbinding met een ervaringsgebied (dus beide polen) versterkt je natuurlijke levenskracht. Dit vormt de basis vormt voor een gelukkig en zinvol leven.

Hoe werkt de therapie?

Tijdens deze sessies werken we voornamelijk met trance: een natuurlijke staat van bewustzijn die we tijdens een sessie versterken om zo ervaringen uit het (onder) bewustzijn te laten (her) beleven. Het versterken van de trance gaat via taal, emoties, gedachten en lichaamsgevoel.

Bij trance werken we met het elliptische bewustzijn, wat inhoudt dat je je op twee punten tegelijk kunt concentreren. Enerzijds weet je waar je bent en wat je doel is. Anderzijds richt je je op de ervaring uit je (onder)bewuste. Dit heeft als voordeel dat je je kunt richten op het ervaren en tegelijkertijd voelt en weet dat de controle bij jou ligt. Dit zorgt voor ‘kwartjes momenten’. Je begrijpt dan hoe het probleem tot stand is gekomen, welke conclusies je eraan verbonden hebt in het verleden en je gaat inzien hoe die nu nog (beperkend) doorwerken in je leven.

Reïncarnatietherapie is ‘gewoon’ een therapie die zeer effectief is gebleken. Vaak zie je wel wat er mis is en wat je eraan zou kunnen doen. Aan zelfkennis ontbreekt het je niet. Toch is het moeilijk om bepaalde patronen te doorbreken. Voor veel mensen is alleen over je probleem praten niet genoeg. Het gaat om het ervaren, het inzicht gecombineerd met het buikgevoel. Het werkelijk begrijpen, mentaal, emotioneel, spiritueel en zelfs fysiek. Van het tot stand komen van je probleem tot het in stand houden ervan. Als je dat vanaf je oppervlakkigste oppervlakte tot je diepste diepte snapt, snap je ook dat het niet hoeft, dat je een keuze hebt.

We richten ons op het vrij maken van de natuurlijke levens energie en talenten. Versterken van dat wat er al is. Je ziel bevat een zee aan ervaring die jij, wanneer je jezelf leert kennen, kunt integreren in je persoonlijkheid. Je bent energie, je persoonlijkheid leeft in jou.

Je bent zoveel ervaringen, verhalen en talenten rijk. Sta je ervoor open om je ware leermeester, je ziel, te ontmoeten? Ben je bereid om in je eigen spiegels te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor de leven(s) van jezelf. Wil jij van perspectief veranderen en leren om niet meer in het levensspel gezogen te worden, maar het te regisseren?

De relatie tussen de persoonlijkheid en de ziel, is een belangrijke relatie. Wanneer de samenwerking optimaal is, stroomt het in je leven. Wanneer er verbindingen verbroken zijn, zal de ziel dit willen helen door de persoonlijkheid hiervan bewust te maken. Ze zorgt voor verhalen op je toneel en herhaling van thema’s, steeds verpakt in andere jasjes maar met dezelfde kern.

Hoe het met de samenwerking tussen de persoonlijkheid en ziel gesteld is merk je aan de verbindingen in je leven. Je verbindingen met o.a. relaties (vriendschappen, familie, partnerliefde), materie, lichaam, intellect, de wereld.

Het werken met de ziel is allesomvattend. Het is rauw, mooi, helend en erg effectief. De mensen die mijn praktijk binnenstappen zijn moedige zielen, bereid om door de pijn heen te gaan en het pad naar transformatie te nemen. Je leven verandert wanneer jij je herinnert wie je oorspronkelijk bent. Wat wil jij creëren en wat staat je daarbij nog in de weg?

Wat levert het werken met de ziel je op?

Je transformeert blokkades, beperkende patronen en heelt oude wonden die door je nu heen lopen. Je zit steviger in het zadel. Je bent je bewust van je eigen energie en de wijze waarop je situaties creëert en beïnvloedt. Je bent in staat om je groei zelfstandig door te zetten. Je hebt leren reizen in de wereld van jezelf. Je ervaart je levensdoel, de zin van je bestaan en je persoonlijke missie helder. Talenten van je ziel zijn weer toegankelijk. Je vaart op je innerlijk kompas. Je voelt liefde en compassie voor jezelf en de wereld. De verbinding met jezelf is hersteld. Je blijft bij jezelf tijdens de eb en vloed van het leven. Je kunt switchen van referentiepunt. Je bent zowel de regisseur als speler.

Vele wegen leiden naar jou. Kies de weg die bij jou past. Wees trouw aan jou.

Neem voor meer informatie of voor het maken van en afspraak contact met mij op.