De individuele masterclass. Ontmoet de leraar in jezelf. Je bent zoveel ervaringen, verhalen en talenten rijk. Sta je ervoor open om je ware leermeester, je ziel, te ontmoeten? Ben je bereid om in je eigen spiegels te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor de leven(s) van jezelf. Wil jij van perspectief veranderen en leren om niet meer in het levensspel gezogen te worden, maar het te regisseren?

De relatie tussen de persoonlijkheid en de ziel, is een belangrijke relatie. Wanneer de samenwerking optimaal is, stroomt het in je leven. Wanneer er verbindingen verbroken zijn, zal de ziel dit willen helen door de persoonlijkheid hiervan bewust te maken. Ze zorgt voor verhalen op je toneel en herhaling van thema’s, steeds verpakt in andere jasjes maar met dezelfde kern.

Tijdens proceswerk willen we van de hoed en de rand weten. Normaal gesproken kom je bij mij met een probleem en gaat zodra dat opgelost. Dat kan al binnen twee sessies zijn. Omdat het werk zo diepgaand is, is het ook erg effectief.

We willen we een nog dieper inzicht en hetgeen dat zich op je podium gemanifesteerd heeft grondig onderzoeken. Hierbij is het doel dus niet alleen het transformeren van dat wat niet stroomt maar ook of eigenlijk vooral het diepere inzicht.

  • Wanneer is het begonnen in de ziel, welke levens hangen er mee samen?
  • Wat was je eerste incarnatie? Waar werd de afgescheidenheid een realiteit?
  • Hoe zit het met de vervlechting van dat wat geleerd is als dader en slachtoffer?
  • Welke talenten kun je in je nu halen?
  • Wat doe je als je geen lichaam hebt? Hoe groei je in bewustzijn?
  • etc.

Wat heb je er eigenlijk aan?

Het levert je op dat je jezelf op een diepgaand niveau leert kennen, wonden heelt, je eigen kracht bevrijdt en leert reizen in jezelf. Je leert in je dagelijks leven gebruik te maken van het elliptisch bewustzijn dat bij trance wordt geactiveerd. Wat inhoudt dat je weet waar je bent en wat je doet en tegelijkertijd geconcentreerd bent op iets anders. Dat helpt je bij het verschuiven en in het balans brengen van je referentiepunt in je dagelijkse leven namelijk die van persoonlijkheid en ziel. De relatie tussen de ziel en de persoonlijkheid verstevigd zich en dat uit zich in alle relaties, ook je relatie met materie.

Een mooi en diepgaand proces. Alles komt aan bod. Energiewerk, innerlijkkindwerk, vorige levenswerk. We sluiten het proces af met een zielsregressie, oftewel een Life Between Lives.

Proceswerk is echt voor de mensen die nieuwsgierig naar zijn wie ze in essentie zijn en de eigen leraar in zichzelf willen ontmoeten.  Informeer naar de mogelijkheden en vraag een offerte aan.