Persoonlijke ontwikkeling

Zielsverwanten, zielsgroepen enzo

Note; Ik refereer in dit blog soms aan Michael Newton. Hij is de grondlegger van LBL en heeft meer dan duizenden cases onderzocht en zijn werkveld gewijd aan het leven tussen levens in en het in kaart brengen van zielsgroepen, aanverwante groepen en primaire zielsverwanten. Ik begeleid nu zo’n zes jaar LBL’s , 16 jaar vorige levens sessies en kan mij grotendeels aansluiten bij de bevindingen van Michael Newton.


images-2De theorie achter het woord ‘Tweelingziel” komt oorspronkelijk van Plato en vertelt dat de ziel eerst heel was en zich toen opsplitste in tweeën en dat dat andere deel van jezelf dus je tweeling ziel is. Zonder deze helft ben je niet compleet. Ooit waren we allemaal een. Maar dat wordt met de tweelingziel theorie niet zo bedoelt. Zoals hierboven omschreven steun ik het niet. De ziel is in mijn ogen compleet.

De ziel leeft zelden twee levens tegelijk in hetzelfde ‘tijdsframe’ dit wordt o.a. afgeraden door de Gidsen omdat het vaker minder goed doet dan van te voren wordt gehoopt. Wanneer de ziel deze raad in de wind slaat, doet hij dit niet om verliefd te worden op zichzelf, maar om sneller te leren. In Life between Lives sessies, in vorige levens regressies, ik ben het in ruim 15 jaar nog nooit tegen gekomen. Veel veld werkers niet. Michael Newton, de grondlegger van Life between Lives, kreeg de vraag zelf ook met grote regelmaat en ook hij is het in al zijn cases niet tegengekomen. Ik zeg niet dat het niet bestaat. Voor mijn gevoel klopt de theorie van het splitsen niet. De ziel, in mijn ogen is compleet.

Er zijn wel degelijk sterke, diepgaande en heftige verbindingen tussen zielen. Je hebt zielsverwanten en primaire zielsverwanten ook wel de de ware zielsverwant genoemd. Ontmoetingen die je wereld op z’n kop kunnen zetten en alles door elkaar schudden.

images-5Zielen groepen & aanverwante groepen;

In het begin van de reis zijn de zielengroepen vrij groot. ‘Jonge’ zielen voelen zich wanneer ze thuiskomen opgenomen in een fijne stroom van liefde, een soort oersoep, hoe je het noemen wil. Er is meer een wij gevoel. Naarmate het zelfbewustzijn groeit maakt een ziel zich los van die oersoep groep en worden de groepen kleiner. Ze gaan naar 20, 15, 12, 6, 3…Kleiner dan drie ben ik ze nog niet tegengekomen. (Newton volgens mij ook niet).

Zielen van dezelfde frequentie (Newton beschrijft dit in kleuren) en die met dezelfde soort thematiek bezig zijn en dezelfde intersesse gebieden hebben vormen nieuwe groepen. Er zijn meerdere grote groepen van waaruit kleinere groepen ontstaan, waar vanuit weer kleinere groepen ontstaan. Sommige zielen in de kleine groep zijn samen ‘begonnen’ met elkaar in de ‘oersoep’ groep maar dat hoeft niet zo te zijn. Wanneer de groepen kleiner worden verandert de samenstelling ook nog wel. De ene ziel gaat sneller dan de ander dus kan het zijn dat de frequentie (kleur) niet meer matcht. Op een gegeven moment wordt het wat stabieler tot er eigelijk nog nauwelijks sprake is van een groep als meer van gelijk gestemden die wel eens samen komen, maar vooral gefocust zijn op eigen zielsdoelen en het groter geheel.

Daarnaast zijn er duizenden zielen om ons heen in verschillende groepen die rollen in ons leven spelen. Sommige kort bijvoorbeeld; de huisarts tijdens de vakantie. Iemand die je aanrandt. Sommige wat langer bijvoorbeeld; een kindje waar je een jaar mee op de kleuterschool zat. 

Gezien de taken die zielen zich stellen ver boven onze persoonlijkheidsdoelen en besef uitstijgen onderdeel zijn van het kosmisch geheel is de kans dat je elkaar tegenkomt naarmate je groep kleiner wordt, ook kleiner. Je hebt al aardig wat groepen gehad, dus bekende zul je wel tegen het lijf lopen. Alleen niet perse vanuit de groep waarin je nu zit.

Stel je hebt vier ziekenhuizen op aarde en vier hartspecialisten, dan ga je niet met zijn vieren op dezelfde plek zitten. Door internet is de wereld kleiner geworden en dit biedt mogelijkheden voor zielen om zich ook via de persoonlijkheid met elkaar te verbinden. Ook al zijn ze fysiek ver bij elkaar vandaan. Je kunt het zien als schoolklassen. Naarmate je je specialiseert worden de klassen kleiner.

De meeste zielen op aarde zijn beginners of van gemiddeld niveau. Beginners moet je niet zien als peuters. Ze kunnen al duizenden levens achter de rug hebben. Een oude ziel betekent niet perse een wijze ziel, sommige zielen leren sneller dan anderen, zijn serieuzer en kiezen vaker moeilijke levens om hun groei te bevorderen.

Je kunt je misschien dus voorstellen dat je al heel wat zielen ‘kent’ en dat de zielen met wie je nauw verbonden bent via je zielengroep en de zielengroepen waarin je nauwe banden hebt opgedaan, herkenbaar voor je zijn. Bekent aanvoelen. Je het gevoel geven alsof je ze al heel lang kent alsof ze recht in je ziel kijken. Dat komt omdat je ze ook kent. Maar dat maakt ze niet meteen een ziel van jouw zielengroep.

Zo waren er twee zielen die erg goed bevriend waren (zielsverwanten) en op een gegeven moment beiden een andere kant opgroeiden zodat ze zich aansloten bij andere groepen (scholen/ klassen). Toen ze op aarde elkaar tegen kwamen herkenden ze elkaar. Voor beiden voelde dit hemels groot.

Deze ontmoeting was gepland, zodat een van de twee los zou breken uit het leven waarin ze zich had vast gezet. Voor haar (de een van de twee, een zeer spirituele vrouw) voelde het zo intens dat ze ervan overtuigd was dat hij bij haar hoorde, dat hij haar ware zielsverwant was. Alleen zag hij dat anders. Hierdoor werd ze geconfronteerd met een enorm gevoel van verlatenheid in haarzelf. Dat was de deal. Toen ze daar eenmaal doorheen was en dat geheeld had, maakte ze haar keuzes vanuit het hart en vanuit heelheid. En toen ontmoette ze de partner die bij haar paste (ware/primaire zielsverwant). Voorheen had ze onbewust vanuit angst voor die verlatenheid haar relaties uitgekozen. En het was die zelfde verlatenheid, nadat ze eindelijk werkelijk gezien was, die haar deed vastklampen aan de ziel die ze herkende. Deze ontmoeting was belangrijk en markeerde een duidelijke keerpunt. Haar leven voor de ontmoeting en erna verschilden nog al.

Voordat zielen incarneren en zulke belangrijke ontmoetingen samen plannen kunnen ze energie vooruit sturen om zeker te zijn dat de persoonlijkheid het luid en duidelijk voelt. ‘Rode vlag’ momenten noemen we dat.

Zielsverwanten;

Zielsverwanten zitten in je eigen groep en in aangesloten groepen. De verwantschap met de aangesloten groepen is anders, maar niet minder waardevol (zoals reizigers vaak in sessies benadrukken), toch van een andere orde dan de connectie en verwantschap met je eigen groepsleden. Zielsverwanten uit onze eigen groep (maar ook aangesloten groepen) spelen vaak ondersteunden rollen; goede vriend(in), broer, zus, nicht, buurvrouw, mentor, etc.

Er worden afspraken gemaakt over de rollen die je in elkaars leven gaat spelen. Vaak maar niet altijd, komen onze ouders uit aanverwante groepen. Vooral wanneer zij ons of wij hen ‘harde’ lessen leren, behoren we regelmatig niet tot dezelfde groep. Toch komt het wel voor.

images-3Primaire Zielsverwanten

Onder de grootste groep zielen momenteel op aarde zijn er veel zielen die besloten hebben om het thema liefde en liefdes relaties samen in meerdere levens vanuit meerdere rollen te ervaren. Je kunt met een thema wel honderden levens bezig zijn en er thuis ook nog aardig wat werk eraan verrichten. Meestal wisselen ze maar een paar keer van geslacht en hebben vervolgens een voorkeur en is de een regelmatig man en de ander vrouw. Tussen ware zielsverwanten stroomt het over het algemeen goed. Natuurlijk zitten er levens tussen dat het water behoorlijk wild en gevaarlijk was, De een kan op de brandstapel belanden, of een ongeluk krijgen met een koe, of iets anders tragisch, maar meestal was de stroom goed. Tussen de geliefden klopt het. Ze ‘horen’ bij elkaar. Vaak spreken primaire of ware zielsverwanten ook af elkaar soepeltjes te ontmoeten. Dit kunnen ze samen bespreken voordat ze het leven ingaan of apart. Wanneer het apart besproken wordt krijgt de ene ziel vaak andere informatie dan de ander. Of weet de ene ziel wel zijn ware zielsverwant te herkenen op aarde omdat hij toekomst beelden heeft ontvangen en er energie mee verbonden heeft en weet de ander van niks.

Ook kiezen primaire zielsverwanten elkaar soms een aantal levens niet te ontmoeten om tijdelijk met andere partners te leren. De reizigers benadrukken vaak dat elke relatie belangrijk is en dat relaties met zielsverwanten net zo belangrijk zijn als de relaties met ware zielsverwanten.

Soms kiezen ze ervoor een leven niet samen te delen terwijl ze wel in elkaars nabijheid zijn, de magneet en het verlangen zijn dan vaak wel aanwezig, maar er wordt de keuze gemaakt er niks mee toe doen.

Bewustzijn

Naarmate de ziel in bewustzijn groeit, groeit ook het bewustzijn van liefde. Het is niet meer iets dat buiten zichzelf gevonden wordt. Maar iets wat de ziel komt leven. Meestal hebben zielen dan geen behoefte meer aan een ware zielsverwant op het niveau dat ze dat eerder wel hadden. Zoals ik al eerder aangaf is het voor ‘meer bewuste’ zielen moeilijker om iemand uit hun groep te ontmoeten, al biedt internet veel mogelijkheden.

Wij projecteren graag ons -door de media en religie geïndoctrineerd – idee van liefde op de zielenwereld, alleen is wat je ervaart niet in woorden te beschrijven.

Onze liefde op aarde is nog verbonden met angst, bezit; ;je bent van mij.’ Liefde op zielsniveau is. Punt. Er hangt verder helemaal niks omheen. Ook niet de angst om het te verliezen. Op geen enkel niveau. Wat met Aardse liefde vaak wel verbonden is. Wanneer die staat veel meer behouden kan worden in samenwerking met het lichaam dan kom je op een ander niveau van zielsverwantschap. Het is dan niet gelinkt aan de persoon verbonden met je zielsverwant. Het is dan wie je dan bent.

Sommige zielen kiezen ervoor om een leven geen partner te hebben. Levens waarbij de uitdaging ligt in het vinden van / verbinden met liefde en geluk in het zelf zonder spijt en in volledige acceptatie zijn vaak de levens waarin je oefent om te ‘stijgen’ in de liefde.

images-4Karmische relaties & contracten.

De relatie leek op een continue machtsstrijd. Hij was haar drugs, haar high, haar ontsnapping uit de werkelijkheid. Hij was bot. Onaardig, schold haar regelmatig uit en sloeg haar soms. Maar voor haar was het liefde. Het leven voor dit leven waren ze ook samen. Toen was hij ook een man en zij een vrouw. Ze was totaal afhankelijk van hem. Hij was haar pooier en haar minnaar, maar het allerbelangrijkste hij voorzag haar van drugs. Hij was haar ontsnapping en haar leven. Zonder hem zou ze sterven. Dat wist ze zeker. In dit leven was er geen drugs in het spel maar de dynamiek was het zelfde. Ze kon niet weg ze had het idee dat dat haar ‘figuurlijke’ dood zou worden.

 

Een karmisch contract wordt gesloten wanneer zielen onderling afspreken een rol in elkaars leven te vervullen die de mogelijkheid biedt om los van een bepaalde dans te komen. Zodra dat tijdens het aardse leven herstelt wordt transformeert ook vaak contact tussen de spelers (als ze in elkaars leven blijven).

Het kan ook zijn dat twee zielen samen in een karmische liefdes relatie ‘vast’ zitten, zoals in het voorbeeld hierboven en het steeds weer samen proberen met soms met een pauze ertussen om het met een andere ziel die niet vast zit in het thema te oefenen en nieuwe dingen te leren om het samen weer verder op te pakken. De ‘pauze’ ziel kan ook als een diepe verwant voelen.

Er worden ook  afspraken gemaakt over de rollen die je in elkaars leven gaat spelen. Vaak maar niet altijd, komen onze ouders (en kinderen) uit aanverwante groepen. Vooral wanneer zij ons of wij hen ‘harde’ lessen leren, behoren we vaak niet tot dezelfde groep. Het is voor een ziel erg heftig om iemands ‘dader’ te zijn. Dader is een rol die we allemaal wel eens genomen hebben. Dus er is veel begrip. Geen oordeel. Wanneer zielen terugkomen uit een leven nemen ze het uitvoerig door. De effecten van de daden van de een op de ander en visa versa. De Gids begeleidt dit proces. Ook wordt er op heel diep energetisch niveau het leven en het perspectief uitgewisseld zodat zielen precies ervaren wat de ander heeft doorgemaakt. Dit gaat veel dieper dan begrip. Niks wordt achtergehouden.

Karmische contracten zijn uitnodigingen tot transformatie.

Momenten waarop je boven jezelf uit kunt stijgen. De ziel is gericht op ervaring en heling. Karma laat zich ook omschrijven als gevolg van het zelfoordeel op je daden en ‘is gericht’ op het neutraliseren van de energie. Zo kan er een ‘team’ worden samengesteld van zielen die met het zelfde soort thema bezig en leerzaam voor elkaar kunnen zijn onderweg. Sommige ontmoetingen zijn langer andere korter. Geen enkele (ziels) ontmoeting is toevallig.

Wanneer wij een karmisch contract uitwisselen met een ziel waarmee we al langer in een dans zitten van een bepaald thema, voelt het enorm sterk aan. De magneetwerking is heftig. De push and pull houdt je scherp en vreet je energie. De connectie gaat diep omdat je ook thuis intensief samenwerkt. Het weer treffen van elkaar op aarde zorgt meestal voor een totale ommezwaai in het leven of de zienswijze op het leven.

 

Niemand die je ontmoet in je leven is je onbekend. In meer of mindere mate heb je er thuis contact mee (gehad). Luister naar je gevoel wanneer je mensen ontmoet, doe het zonder labels. Voel wat het met je doet. Vertrouw meer op je eigen ervaring en minder op de Hollywood verhalen die je via Google vindt. Keer naar binnen en ervaar je eigen wijsheid.

 

Wil je het zelf ervaren? Boek dan een Life Between Lives (LBL), meer informatie daarover vind je hier.

Nieuwsgierig naar het werken met de ziel in het algemeen? Kijk dan hier

Meer leesvoer;

Incarneren is best een hele klus.

Soul retrieval; hoe kan het dat er delen van de ziel achterblijven?

Recommended Articles