bewustwording Choicez inner child Innerlijke reis introductiesessie Persoonlijke ontwikkeling Regressie Schaduw Spirituele ontwikkeling Ziel zielsregressie

Soms…

fotoSoms heb je het idee dat alles goed zou moeten zijn. En toch voelt het niet zo. Je leven ziet er op het eerste oog goed uit, jij ook. En toch voelt het niet zo. Je hebt het gevoel dat je geleefd wordt en uitgerekt raakt tussen verantwoordelijkheden en keuzes. Ergens daartussen bungel jij. Je wilt van alles realiseren en gaat steeds vol goede moed aan de slag.

En toch voel je weerstand, saboteer je jezelf. Hoe komt dat?

Soms heb je een duidelijk aanwijsbare bron in je leven of in je verleden. Je weet heel goed het hoe en waarom te verwoorden. Ook weet je verstandelijk wat je er zelf aan kunt doen. Maar op de een of andere manier lukt dat steeds (net) niet.

Soms heb je geen duidelijk aanwijsbare bron in je leven, ‘alles’ is immers goed. Maar waar komt dan toch dat sterke gevoel van onbehagen vandaan?

Soms spelen er in iemands leven duidelijke aanwijsbare angsten. Zonder dat daar direct een reden voor is.

Hoe komt dat?

Soms heb je een ervaring, droom of sterk gevoel waarvan je ergens in jezelf blijft ervaren dat het meer betekenis heeft. Soms ervaar je dat je extra gevoelig bent voor dat wat anderen ervaren. Soms ervaar je een diepere nieuwsgierigheid naar wie je werkelijk bent omdat je ervaart dat er meer is.

Hoe komt dat?

Werken met zielsprocessen biedt je je eigen antwoorden. Alle kennis is reeds in je aanwezig, jij bent jouw expert. Jij leeft jouw leven.

Wat houdt werken met ziels processen in?

Zoals de naam al aangeeft werk ik vanuit de gedachte dat de mens een ziel heeft. De ziel, ( energie, 2e lichaam, of hoe je het ook wilt noemen) bevat ervaringen uit verschillende levens.
En ervaringen vanuit de periode tussen levens in. Het werken met ziels processen houdt in dat we zowel met de persoonlijkheid als met de ziels(energie) werken. Dit doen we  o.a. d.m.v.:

Het werken met de ziel is gericht op spirituele ontwikkeling, en hierdoor ook automatisch op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is een proces, een investering in jezelf.  Het is de meest indrukwekkende reis die je ooit zult maken. De reis naar jezelf.

Boek een introductie sessie en maak kennis met jezelf!

 

Hieronder volgt wat meer uitleg;

IMG_2141Wat is reïncarnatie therapie?

Reïncarnatie therapie gaat ervan uit dat de ziel naast ervaringen in het huidige leven ook ervaringen van voor dit leven bevat. Binnen de reïncarnatie therapie werken we in verschillende ervaringsgebieden: het huidige leven, kindsdelen, geboorte, prenataal, conceptie, tussenbestaan en vorig leven.

Binnen deze verschillende gebieden richten we ons op trauma verwerking en het opheffen van de shock. Als een mens zich in een gevaarlijke situatie bevindt, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verkrachtingen, dan geeft het lichaam automatisch impulsen af. Vechten of vluchten. Als je niet (meer) kunt vechten en vluchten is ook onmogelijk raak je in shock. Die shock duurt voort en is jaren na het trauma nog steeds actief. Dat de shock nog actief is merk je aan je reactie op bepaalde situaties en gebeurtenissen.

Waar het binnen de therapie om gaat is het opheffen van de shock en het door- en verwerken van het trauma, zodat het ervaren van de verbinding met jezelf en de wereld om je heen weer de basis kan vormen van waaruit je leeft.

Reïncarnatie therapie is een vorm van psychotherapie waarbij er vanuit gegaan wordt dat de mens een ziel heeft. Deze ziel bevat ervaringen uit verschillende levens. Doordat sommige ervaringen onverwerkt en / of onbegrepen zijn gebleven, stuurt de ziel telkens aan tot re-stimulatie. Ze wil afmaken wat niet af is. Heel maken wat gebroken is. Dit zorgt ervoor dat een bepaald probleem, zolang het niet opgelost, geïntegreerd en begrepen wordt, zich blijft aandienen in je leven. Telkens met een ander gezicht. Maar als je er beter naar kijkt, zie je dat het probleem dezelfde kern heeft. Hetzelfde thema.

Dit thema zal zich blijven aandienen totdat je er aandacht aan besteed, het wilt oplossen en begrijpen. Niet alleen het probleem en hoe je daarmee om kunt gaan. Maar ook hoe het tot stand gekomen is. Welke overtuigingen eraan te grondslag liggen en hoe je het probleem onbewust in stand houdt.

11169154_1004741079558051_5512310594878089429_nDoel van de therapie

Het doel van deze sessies is het herbeleven en het als nog verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen, zodat de daarmee verbonden problemen in het heden verdwijnen, en het ervaren van een gelukkig en zinvol leven (weer) mogelijk wordt. Dit gebeurt op 4 manieren:

1. Het opsporen en verwerken van door schrik en shock ontstane onverwerkte ervaringen (trauma’s).
2. Het opsporen en neutraliseren van kettingen van trauma’s, door verschillende levens heen. Deze kettingen worden thema’s genoemd. Het neutraliseren van de verstoring die optreedt binnen een bepaald, of bepaalde thema(‘s) zorgt ervoor dat je niet meer polair verbonden bent met het thema, maar dat het in balans is.
3. Het herstellen van door schrik en shock verbroken interne en externe verbindingen, zoals het eigen intellect, emoties, lichaam en spiritualiteit, maar ook andere mensen, de natuur, materie, cultuur en samenleving.
4. Het ervaren van een complete verbinding met een ervaringsgebied (dus beide polen) versterkt je natuurlijke levenskracht. Dit vormt de basis vormt voor een gelukkig en zinvol leven.

Hoe werkt de therapie?

Tijdens deze sessies werken we voornamelijk met trance: een natuurlijke staat van bewustzijn die we tijdens een sessie versterken om zo ervaringen uit het (onder) bewustzijn te laten (her) beleven. Het versterken van de trance gaat via taal, emoties, gedachten en lichaamsgevoel.

Bij trance werken we met het elliptische bewustzijn, wat inhoudt dat je je op twee punten tegelijk kunt concentreren. Enerzijds weet je waar je bent en wat je doel is. Anderzijds richt je je op de ervaring uit je (onder)bewuste. Dit heeft als voordeel dat je je kunt richten op het ervaren en tegelijkertijd voelt en weet dat de controle bij jou ligt. Dit zorgt voor ‘kwartjes momenten’. Je begrijpt dan hoe het probleem tot stand is gekomen, welke conclusies je eraan verbonden hebt in het verleden en je gaat inzien hoe die nu nog (beperkend) doorwerken in je leven.

Reïncarnatietherapie is ‘gewoon’ een therapie die zeer effectief is gebleken. Vaak zie je wel wat er mis is en wat je eraan zou kunnen doen. Aan zelfkennis ontbreekt het je niet. Toch is het moeilijk om bepaalde patronen te doorbreken. Voor veel mensen is alleen over je probleem praten niet genoeg. Het gaat om het ervaren, het inzicht gecombineerd met het buikgevoel. Het werkelijk begrijpen, mentaal, emotioneel, spiritueel en zelfs fysiek. Van het tot stand komen van je probleem tot het in stand houden ervan. Als je dat vanaf je oppervlakkigste oppervlakte tot je diepste diepte snapt, snap je ook dat het niet hoeft, dat je een keuze hebt.

photo-300x199Voor wie is de therapie geschikt?

Reïncarnatie is voor zeer veel mensen met uiteenlopende problemen een goede therapie gebleken. Reïncarnatietherapie achten wij minder geschikt voor psychisch zeer labiele mensen.

Werkt de therapie ook als je niet in reïncarnatie gelooft?

Ja. Ervaring heeft aangetoond dat er voor het slagen van de therapie geen geloof in reïncarnatie aanwezig hoeft te zijn.

Is reïncarnatie therapie ook voor kinderen geschikt?

De therapie is zeer geschikt gebleken voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar. (Ik werk niet met kinderen).

Voor vragen, het maken van een afspraak of voor meer informatie, neem gerust contact met mij op. De introductiesessie vind je HIER.
Verhalen van andere reizigers lees je HIER.

Recommended Articles