bewustwording Blog Choicez Persoonlijke ontwikkeling Spirituele ontwikkeling Ziel

Incarneren is best een hele klus.

foto 4

Voordat een ziel zich met een lichaam verbindt is er een bepaalde voorbereiding. De ene ziel ontvangt hierbij meer begeleiding dan de andere. Je moet eerst leren lezen voordat je zelf het boek kunt uitkiezen. 

Sommige zielen incarneren dus anders bewust dan andere. De zielen die veel begeleiding bij dit proces ontvingen hebben de neiging zich meer te  identificeren met de energie aanwezig in het veld ten tijde van de conceptie en later ook met het lichaam, dan de zielen die ervaren meer invloed op het proces te hebben.

Ook ervaart de laatste veel minder tot geen weerstand tegen het  (hier) zijn. De incarnatie kan voor veel zielen die zich ‘gestuurd’ voelen als onterecht ervaren worden. Wanneer je dieper kijkt is er altijd een instemming. Er is nooit dwang. En komt de weerstand vooral voort uit; ‘Ik mag er niet zijn’ dat in de energie van de conceptie (ook) aanwezig is.

De leeftijd van de ziel (oude ziel) heeft weinig met tijd of wijsheid te maken. Sommige zielen leren snel en zijn serieus, anderen fiedelen wat meer rond.

Sommige houden enorm van de sensaties die alleen het lichaam kan brengen en andere vinden de emoties maar een hoop gedoe. Een ziel heeft zijn eigen karakter. Andere ziel, andere persoonlijkheid.

De ziel heeft verschillende redenen om haar energie met een lichaam te verbinden. Ze komt wat geven, brengen en bieden en ze wil iets leren. Ze wil loskomen van de dualiteit en de polariteit. Ze wil haar thema’s neutraliseren.

Ik bespreek vier manieren van incarneren. Bewust, semi bewust, onbewust en split second.

 De basis thema’s/ polariteiten waar veel zielen meer of minder mate mee worstelen en willen neutraliseren zijn;

  1. Magisch – Rationeel
  2. Slachtoffer – Dader
  3. Macht – Onmacht
  4. Rust – Beweging
  5. Verbinden – Loslaten
  6. Geven – Ontvangen

Een ziel kan al een aantal levens met een bepaald thema bezig zijn. Het behouden van het contact met de persoonlijkheid is best een hele klus en sommige zielen zitten de rit dan ook gewoon uit en nemen het nieuwe opgebouwde karma voor lief.

Wanneer de ziel zich met een lichaam verbindt, doet ze dat niet met al haar energie. Een gedeelte blijft ‘thuis’.

Bewust.

Er ontstaat een natuurlijk verlangen vanuit de ziel om zich te verbinden met een lichaam en op deze manier bepaalde thema’s te neutraliseren.  De ziel kiest zelfstandig een plek uit waar dat wat hij wil leren maximaal uitgedaagd wordt. meestal zijn er meerdere opties om dit te doen. Wanneer jij als taak hebt de verbinding met het Zelf te herstellen zul je bepaalde dingen alleen leren wanneer die verbinding ook afwezig is in het gezin waarin je terecht komt.

De ziel kan kiezen uit een aantal mogelijke plekken en samenwerkingen (lichamen).  Zielen sluiten contracten en helpen elkaar leren.

We zijn allemaal studenten en veel bewuste zielen zijn bij onbewuste families gekomen om zelfstandig te ontwaken.

Na de keuze kan het zijn dat de ziel nog met ‘iemand’ in gesprek gaat en de keuze motiveert. Of de ‘key players’ nog even ontmoet. Maar meestal trekt deze ziel zich terug in een soort van meditatie en maakt hij al contact met de persoonlijkheid die hij zal zijn en tegelijkertijd creëren. Belangrijke gebeurtenissen liggen al min of meer vast, het is niet ongebruikelijk dat de ziel energie ‘vooruit’ stuurt om de persoonlijkheid te helpen in die momenten of om te ondersteunen met het ontwaken.

Deze ziel maakt zelf contact met het nieuwe lichaam. Het is een proces dat uiterst voorzichtig, geduldig en liefdevol gebeurt. De ziel en het lichaam accepteren elkaar, verbinden zich met elkaar. Het is een samenwerking waaruit de persoonlijkheid wordt geboren.

Deze zielen voelen zich comfortabel met waar ze zijn en hebben nauwelijks tot geen last van heimwee. Ook beklijft het leven minder. Ze kennen de klappen van de zweep en het zoet van de nectar. Bij het sterven worden deze zielen ook niet opgehaald. Ze kennen de weg en ‘schrikken’ niet meer van het sterven van de persoonlijkheid. Ze kunnen dat ‘makkelijker’ loslaten.

Semi Bewust.

Het pad van wat ik de semi bewuste ziel noem is vergelijkbaar met die van de bewuste ziel alleen met veel begeleiding die niet op de achtergrond blijft maar ook suggesties doet en eventuele overenthousiaste keuzes terug spiegelt. De voorbereiding is wat intensiever en vaak zie dat de ziel nog van alles met zijn groep deelt, waar de bewustere ziel eerder de afzondering en meditatie opzoekt, is de semi bewustere ziel (over het algemeen) nog wat ‘gezelliger’.

Tijdens de conceptie wordt de ziel geholpen met het contact maken met nieuwe lichaam.

Na het sterven wordt deze ziel meestal nog opgehaald, maar niet perse. Deze heeft wel wat meer moeite zijn persoonlijkheid los te laten wanneer hij hard gewerkt heeft. Sommige kunnen niet wachten tot de volgende ronde en zijn niet gehecht geraakt omdat ze het al vrij snel opgaven. Het is voor zielen best een pittige taak om de persoonlijkheid te bereiken door de wirwar van emoties heen. Wanneer de persoonlijkheid dan ook niet de beweging naar binnen maakt, kan deze ziel de brui eraan geven.

Ik heb eens een LBL gedaan met heel spiritueel bewuste persoonlijkheid en een ‘luie’ semi bewuste ziel. De ziel zat te relaxen op de achterbank terwijl de persoonlijkheid de weg naar binnen nam. 

Onbewuste ziel.

Deze ziel sluimert en ervaart zichzelf tussen levens in vaak drijfend in een soort stroom van zijn. Er is wel een soort van ‘individueel’ leven en bewustzijn alleen is het groepsbewustzijn nog sterker op de voorgrond. Deze ziel wordt nog heel erg ondersteund in het proces. De plek en de samenwerking wordt voorgedragen en vervolgens met instemming gekozen. De bewuste en semi bewuste ziel hebben een goed inzicht in waar ze landen. Voor de onbewuste ziel is dat maar troebel. Hij ‘vliegt’ laag binnen waardoor het landingsveld niet helemaal te overzien is.

De ziel ervaart een soort van losmaken van de groep en een begeleiding naar de conceptie. Hoewel dit met instemming is, kan deze ziel tijdens het leven zich gestraft voelen, heimwee ervaren en het gevoel van moeten kan overheersen. Voor deze ziel wordt het contact voorbereidt en gelegd met het lichaam.

Bij sterven worden deze zielen ontvangen en opgehaald. Zij hebben vaak meer ruimte nodig om de persoonlijkheid en de heftigheid dat het leven kan zijn los te laten.

Split second incarnatie.

De meest onhandige vorm en gelukkig komt het niet zo heel erg vaak voor. Wanneer de ziel zich op deze wijze met een conceptie verbindt is hij niet thuis geweest en heeft hij het leven waaruit hij komt niet geïntegreerd en verwerkt. De ziel wordt direct na het sterven een nieuwe conceptie ingezogen en dit kan ook nieuw karma triggeren omdat er in het gezin waar de ziel terecht komt een heel ander verhaal (thema) kan spelen.

Dit gebeurt wanneer men in een heftige emotie sterft en er fysiek vlakbij precies dezelfde heftigheid is die jouw overtuigingen, emoties en lichaamservaring deelt,  terwijl er een conceptie plaatsvindt. Die magneet kan dan zo sterk zijn dat de ziel er direct ingezogen wordt.

Deze ziel legt geen ‘contact’ maar komt eerder binnen crashen. Het lichaam kan zich bezet voelen. Of men ervaart weerstand tegen het eigen lichaam. ‘Ik heb dit niet gekozen!”

Tijdens het leven kan zowel de persoonlijkheid als de ziel verwarring ervaren.  Soms vertrekken deze zielen tijdens de zwangerschap als nog, maar vaker hebben ze het gevoel ‘vast te zitten’.
Soms is de boel al ‘bezet’ waardoor er ook een aanhechting kan ontstaan (niet eigen energie die vast zit)

 

1195425_79913168De Conceptie.

Tijdens dit moment gebeurt er een hoop. Je hebt de binnenkomende ziel met zijn rugzak van 20 kilo aan onverwerktheden en karma.  Je hebt de vader en moeder met hun zielsgeschiedenis en hun eigen conceptie.

Je sluit dus aan op het complete energetisch veld dan de drie zielen (inclusief jezelf). Aangezien je een plek hebt uitgekozen waar je thema’s het beste geactualiseerd worden, is de kans groot dat dat waar jij aan werkt in de een of andere vorm aanwezig is tijdens de conceptie van jou. 

We stoppen dan ook vaak de energie (overtuigingen) van onze ouders in onze rugzak die nu veertig kilo weegt. En om het nog wat complexer te maken. Het gezin waar je nu in zit heeft meestal niks te maken met de nationaliteit, cultuur en gewoonten van het gezin waar je in een ander (vorig) leven mee  verbonden was.

Het lichaam heeft dus haar eigen energie en geschiedenis. Je ziel verbindt zich dus niet alleen met de aanwezige zielsenergie met ook met de voorouderlijke energie van de fysieke lijn. Het is dus een druk moment.

De dualiteit ligt mooi bloot; Man – Vrouw, Slachtoffer – Dader (bij een verkrachting maar kan bv. ook geactualiseerd worden als de vrouw of man zich slachtoffer ervaart van de lust van de ander, en hij/zij dat oppikt en zich ‘dader’ voelt.) Genot – Schaamte, Liefde – Lust, etc.

Vaak hebben de eerste twee cellen waarmee jij je verbindt een compleet andere basis overtuiging/ aansturing en merk je dat in je dagelijks leven aan de tweestrijd in uiterste die je intern vaak voert, bijvoorbeeld; het leven is zwaar versus het leven is leuk of Ik straal versus ik mag er niet zijn.

Het is een interessant moment om te onderzoeken. De energie is zo divers en de aanleiding tot een conceptie vanuit de ouders bekeken ook. Het kan voor de ouders ook onbewust gebeuren. Het kan ook zijn dat een van de ouders iemand wil om van te houden, of om de ander te laten blijven.  Er kan veel spanning omheen hangen omdat het al een tijd niet lukt, etc.

Dit alles beïnvloed de energie. Een van de twee kan hopen dat er geen kind uit het samenzijn komt, omdat er al zo weinig (financiële) ruimte is. ( ‘Ik mag geen ruimte innemen/ lastig zijn is dan vaak de overtuiging van het kind) Veel mensen hebben seksueel misbruik ervaren en hebben ten tijde van de conceptie al hele levens erop zitten (soms ook verbonden met trauma) dit alles is in meer of mindere mate aanwezig toen jij binnenkam.

Wat was het veld waar jij je mee verbonden hebt? Wees nieuwsgierig naar jezelf!

Note; Over hoe het zit met de conceptie via ivf is nog niet zo heel veel bekend. Gezien dat het in de jaren tachtig begon te spelen zal het niet zo heel lang meer duren voor we daar meer over weten. 

Wil je hier meer over lezen dan raad ik je de boeken van Michael Newton aan. Hij (en andere LBL therapeuten) hebben veel informatie verzameld uit duizenden casussen over welke processen de ziel allemaal doorgaat.

Een Conceptie sessie is ook als losse sessie te boeken; informeer naar de mogelijkheden.

De volgende links vind je mogelijk ook interessant;

Reïncarnatietherapie 

Life between lives 

Soul Retrieval. Hoe kan het dat er delen van de ziel achterblijven?

Neem voor vragen, meer informatie en of voor het maken van een afspraak contact met mij op.

 

Recommended Articles