bewustwording Blog Regressie Ziel

Reïncarnatietherapie

fotoReïncarnatietherapie gaat ervan uit dat de ziel naast ervaringen in het huidige leven ook ervaringen van voor dit leven bevat. Binnen de reïncarnatie therapie werken we in verschillende ervaringsgebieden: het huidige leven, kindsdelen, geboorte, prenataal, conceptie, tussen bestaan en vorig leven.

Binnen deze verschillende gebieden richten we ons op het herstellen van je natuurlijke levenskracht, zodat het ervaren van de verbinding met jezelf en de wereld om je heen weer de basis kan vormen van waaruit je leeft.

Wat is reïncarnatietherapie?

Reïncarnatietherapie gaat ervan uit dat de mens een ziel heeft Deze ziel bevat ervaringen uit verschillende levens. Doordat sommige ervaringen onverwerkt en / of onbegrepen zijn gebleven, stuurt de ziel telkens aan tot re-stimulatie. Ze wil afmaken wat niet af is. Heel maken wat gebroken is. Dit zorgt ervoor dat een bepaald probleem, zolang het niet opgelost, geïntegreerd
en begrepen wordt, zich blijft aandienen in je  leven. Telkens met een ander gezicht. Maar als je er beter naar kijkt, zie je dat het probleem dezelfde kern heeft. Hetzelfde thema.

Dit thema zal zich blijven aandienen totdat je er aandacht aan besteed, het wilt oplossen en begrijpen. Niet alleen het probleem en hoe je daarmee om kunt gaan. Maar ook hoe het tot stand gekomen is. Welke overtuigingen eraan te grondslag liggen en hoe je het probleem onbewust in stand houdt.

Doel van de therapie
Het doel van deze sessies is het herbeleven en het als nog verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen, zodat de daarmee verbonden problemen in het heden verdwijnen, en het ervaren van een gelukkig en zinvol leven (weer) mogelijk wordt. Dit gebeurt op 4 manieren:

1. Het opsporen en verwerken van door schrik en shock ontstane onverwerkte ervaringen (trauma’s).
2. Het opsporen en neutraliseren van kettingen van trauma’s, door verschillende levens heen. Deze kettingen worden thema’s genoemd. Het neutraliseren van de verstoring die optreedt binnen een bepaald, of bepaalde thema(‘s) zorgt ervoor dat je niet meer polair verbonden bent met het thema, maar dat het in balans is.
3. Het herstellen van door schrik en shock verbroken interne en externe verbindingen, zoals het eigen intellect, emoties, lichaam en spiritualiteit, maar ook andere mensen, de natuur, materie, cultuur en samenleving.
4. Het ervaren van een complete verbinding met een ervaringsgebied (dus beide polen) versterkt je natuurlijke levenskracht. Dit vormt de basis vormt voor een gelukkig en zinvol leven.

Hoe werkt de therapie?
Tijdens deze sessies werken we voornamelijk met trance: een natuurlijke staat van bewustzijn die we tijdens een sessie versterken om zo ervaringen uit het (onder) bewustzijn te laten (her) beleven. Het versterken van de trance gaat via taal, emoties, gedachten en lichaamsgevoel.

Bij trance werken we met het elliptische bewustzijn, wat inhoudt dat je je op twee punten tegelijk kunt concentreren. Enerzijds weet je waar je bent en wat je doel is. Anderzijds richt je je op de ervaring uit je (onder)bewuste. Dit heeft als voordeel dat je je kunt richten op het ervaren en tegelijkertijd voelt en weet dat de controle bij jou ligt. Dit zorgt voor ‘kwartjes momenten’. Je begrijpt dan hoe het probleem tot stand is gekomen, welke conclusies je eraan verbonden hebt in het verleden en je gaat inzien hoe die nu nog (beperkend) doorwerken in je leven.

Reïncarnatietherapie is ‘gewoon’ een therapie die zeer effectief is gebleken. Vaak zie je wel wat er mis is en wat je eraan zou kunnen doen. Aan zelfkennis ontbreekt het je niet. Toch is het moeilijk om bepaalde patronen te doorbreken. Voor veel mensen is alleen over je probleem praten niet genoeg. Het gaat om het ervaren, het inzicht gecombineerd met het buikgevoel. Het werkelijk begrijpen, mentaal, emotioneel, spiritueel en zelfs fysiek. Van het tot stand komen van je probleem tot het in stand houden ervan. Als je dat vanaf je oppervlakkigste oppervlakte tot je diepste diepte snapt, snap je ook dat het niet hoeft, dat je een keuze hebt.

We richten ons op het vrij maken van de natuurlijke levens energie en talenten. Versterken van dat wat er al is. Je ziel bevat een zee aan ervaring die jij,  wanneer je jezelf leert kennen, kunt integreren in je persoonlijkheid. Je bent energie, je persoonlijkheid leeft in jou.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact met mij op.

Recommended Articles