Referenties Regressie Ziel zielsregressie

Ik heb vooral veel van mezelf teruggehaald | Referentie | Regressie

Reïncarnatiesessie *: ‘Enige tijd geleden deed ik een Life Between Lives sessie bij Chantal. Een mooie en indrukwekkende gebeurtenis. Daarin kwam naar voren dat met een bepaald thema dat speelt in mijn leven vorig-leven-energie verbonden was. Dan ligt een reïncarnatiesessie voor de hand en ik koos ervoor ook die bij Chantal te doen.

Haar prettig directe manier van werken spreekt me aan. Respectvol en zonder oordeel. Niet afstandelijk, nee, er zit een persoon tegenover me. Met inhoudelijke bagage. In deze sessie maakte ik contact met drie verschillende levens die met mijn thema te maken hebben. Ik bezocht die levens als het ware. Levens met prettige en onprettige kanten.

Ik keek goed naar de keuzes die ik maakte in die levens, met begrip voor hoe ik tot die keuzes gekomen was. Hoe ik conclusies had getrokken die mogelijk in mijn huidige leven nog doorspeelden.

Chantal begeleidde me uitstekend in het zien van die verbanden en we werkten aan vergeving, aan het herzien van overtuigingen, aan energetisch loslaten van wat zich ergens in mijn lichaam had vastgezet. Ook liet ze me bijvoorbeeld een kindperiode in mijn huidige leven instappen, op een moment dat mijn thema geactiveerd werd. Zelfs heb ik contact gemaakt met hoe ik mij verbond aan mijn huidige leven bij het moment van conceptie.

Ik heb tijdens de sessie veel losgelaten in al die levens en soms deed ik dat in het tussenbestaan. Overtuigingen, schuldgevoel… Ik ervoer inzichten en begrip.

En ik heb vooral veel van mezelf teruggehaald. Want bij veel keuzes ontkende ik iets van mijn oorspronkelijke zelf en die energie, mijn eigen energie, haalde ik weer terug. Om in dit huidige leven nog meer mijn oorspronkelijke zelf, de natuur van mijn ziel, te kunnen zijn.  Hans Musman – HypnoCoach.

* reïncarnatiesessie = regressiesessie. 

Recommended Articles